Page 2 of 2

PostPosted: 10 Mar 2007, 15:28
by avetik
չա, ադու մասին ես լսաձ չիմ։
ամա http://www.Narek.com կիդիս տա ունի երգուսմը դիսկ։
լավ եռգի՞չա տա։ համշեց՞ի ա տա։

PostPosted: 14 Jun 2007, 15:16
by Амшен
hayk wrote:
Aмшен wrote:Миллят чим аскннал!!! астек гоне конимъ лаф сохерен!!)

hАйгаган тарэре кидистя?

Чяэ ахпейс чидим...
Мэг руссерен гайном!
Тунк инцоек??
Эппей стехх эххадз чим..

PostPosted: 14 Jun 2007, 16:48
by avetik
Ха, ахпяйс, менк лав инк, шад лав...
Кичме тез кяйд на авели хас гллер :wink:
Цир моде инч га?
Энтью форумин нгайнид истех пир у гця, гайнаску на.
Русерен крис ял гелли, истех шад гаштох унинк.
Давай, ахпярик, ми гойсевил. 8)