Page 1 of 1

Hamshetsi in Yerevan

PostPosted: 19 Jul 2008, 08:38
by avetik
A Cultural Week Dedicated to Hamshen Armenians

A cultural week dedicated to the heritage of Hamshen Armenians (Hamshentsi) will be held in Yerevan in the period from 21 to 28 July, 2008.

The week will include a photo exhibition dedicated to Hamsheni Architecture at the Narekatsi Art Institute and a seminar entitled: “Hamshen and Hamshen Armenians. History and Culture” at Congress Hotel. “Vova” ethnographic ensemble will take part in the cultural week.

Founded in the 8th Century by the Armenian princes Hamam and Shapuh Amatuni, Hamshen (first called Tambut then Hamamashen) was captured by the Ottoman Empire in 1489. By the 17th Century part of the Hamshen Armenians had been forcibly converted to Islam, while the majority escaped to preserve their Christian faith.

Some historians call the Hamshentsi a unique Armenian group since it contains both Christians and Muslims. While some Christian Hamshentsi do not know Armenian, some among the Islamized speak a dialect of Armenian as their native language.

Both Muslim and Christian Hamshentsi live in Russia, Georgia, Turkey, Armenia and Central Asia. Some historians estimate there are several hundred thousands of Hamshen Armenians in the world, while others speak of several thousands.

According to some research works, at least some 20-30,000 Hamshentsi Muslims who speak Armenian live in Turkey as well as some 100-200,000 Hamshentsi Turkish speakers. In Armenia, there are some 10,000 Hamshentsi.

Re: Hamshetsi in Yerevan

PostPosted: 24 Jul 2008, 22:13
by Kevork
That's right! And I am really happy to get the chance to go to the concert on July 27. VoVa will be together with Arto Tuncboyaciyan and his Armenian Navy Band.
I hope they will introduce some Hamshen music and also talk to us.

And the second news, Avetik jan, that's for you and for everyone else... I am planning to go to Turkey in the end of August. The destination is Mush. I will be alone. I want to take the bus, to go to Ankara, where I have a good friend, meet him, and after that go to Mush. But I just thought, that since I am passing Hopa, I would be happy to meet some Hamshetsi people there. Whom could you suggest? Do you know anyone? Anyone that is online etc?...

Re: Hamshetsi in Yerevan

PostPosted: 25 Jul 2008, 02:54
by avetik
Kevork wrote:And the second news, Avetik jan, that's for you and for everyone else... I am planning to go to Turkey in the end of August. The destination is Mush. I will be alone. I want to take the bus, to go to Ankara, where I have a good friend, meet him, and after that go to Mush. But I just thought, that since I am passing Hopa, I would be happy to meet some Hamshetsi people there. Whom could you suggest? Do you know anyone? Anyone that is online etc?...


Kevork jan, I don't have any connections in Hopa to recommend, unfortunately. But I am sure, if you get there you will find many people that would be interested meeting you. A couple years ago a dance team from Armenia passed through Hopa and their bus broke, so the locals helped people by placing them in their homes. Next day the dance team gave their performance to the people on the town square as a sign of gratitude. They promised to come next year for Hopa folk festival, but I'm not sure whether they made it. This just tells you how hospitable and open people of Hopa are towards Armenians. We all apprecate that. I am sure you will find what you are looking for there. Wish you a safe and good trip to Mush!..

Re: Hamshetsi in Yerevan

PostPosted: 25 Jul 2008, 09:51
by Hayasa
Kevork wrote: I am planning to go to Turkey in the end of August. The destination is Mush. I will be alone. I want to take the bus, to go to Ankara, where I have a good friend, meet him, and after that go to Mush. But I just thought, that since I am passing Hopa, I would be happy to meet some Hamshetsi people there. Whom could you suggest? Do you know anyone? Anyone that is online etc?...


Ես նույնպես օգօստոսի կեսերին պատրաստվում եմ գնալ Հոպա, ու այս ընթացքում փորձել եմ հնարավորինս տեղեկություններ հավաքել ,թե ինչպես կարող եմ հանդիպել համշենցիներին, սակայն դեռ ապարդյուն:
Որոշեցի պարզապես գնալ և փորձել,եթե բախտս բերի կհանդիպեմ, ու կախված դրանից կորոշեմ ,թե ինչքան մնամ այնտեղ: :)
Ի դեպ ,շատ հեշտ է Հոպա գնալ Բաթումիից:

Re: Hamshetsi in Yerevan

PostPosted: 25 Jul 2008, 13:17
by Kevork
avetik wrote:Kevork jan, I don't have any connections in Hopa to recommend, unfortunately. But I am sure, if you get there you will find many people that would be interested meeting you. A couple years ago a dance team from Armenia passed through Hopa and their bus broke, so the locals helped people by placing them in their homes. .... We all apprecate that. I am sure you will find what you are looking for there. Wish you a safe and good trip to Mush!..


Thanks, Avetik jan! Well, yes, I do hope so too. Of course, a visit for just one day is not anything great, but still, it would be so interesting for me. I don't know, it is not about going there and making them Armenian, Turkish or Homshetsi. No, it's just curiosity, some kind of unhidden sympathy etc. So yeah, I will give a try :)

Re: Hamshetsi in Yerevan

PostPosted: 25 Jul 2008, 13:19
by Kevork
Hayasa wrote:Ես նույնպես օգօստոսի կեսերին պատրաստվում եմ գնալ Հոպա, ու այս ընթացքում փորձել եմ հնարավորինս տեղեկություններ հավաքել ,թե ինչպես կարող եմ հանդիպել համշենցիներին, սակայն դեռ ապարդյուն:
Որոշեցի պարզապես գնալ և փորձել,եթե բախտս բերի կհանդիպեմ, ու կախված դրանից կորոշեմ ,թե ինչքան մնամ այնտեղ: :)
Ի դեպ ,շատ հեշտ է Հոպա գնալ Բաթումիից:Հմմ.. ես մոտավորապես օգոստոս քսանմեկին կգնամ, կարծում եմ: Իսկ եթե միասին փորձենք գնալ մինչև Հոպա՞: Դրանից հետո ես պիտի շարունակեմ ճանապարհս: Բաթումիից Հոպա գնալը գիտեմ, որ շատ շատ հեշտ է, անցյալ տարի էլ ինքս գնացել եմ, ուղղակի Հոպայում չմնացի, շատ արագ էնտեղից Տրապիզոն գնացի: Մտածում եմ գոնե մի ամբողջ օր անցկացնել Հոպայում, իսկ եթե հարակից մի գյուղ կարողանայի հասնել, ուրախությանս չափ չէր լինի:

Re: Hamshetsi in Yerevan

PostPosted: 25 Jul 2008, 13:44
by Hayasa
Kevork wrote:
Hayasa wrote:Իսկ եթե հարակից մի գյուղ կարողանայի հասնել, ուրախությանս չափ չէր լինի:


Նույնն էլ ես եմ մտածում( ավելի ճիշտ երազում :) ),միայն թե չգիտեմ թե արդյոք անվտանգ է:
:D
Kevork wrote:Իսկ եթե միասին փորձենք գնալ մինչև Հոպա՞:


Վատ միտք չէ: Մնա կապի մեջ : Շատ հնարավոր է ..

Re: Hamshetsi in Yerevan

PostPosted: 25 Jul 2008, 15:00
by Kevork
շատ լավ... դե տես, ինչ ա լինում :) գյուղ գնալը չեմ կարծում, թե վտանգավոր ա: միայն թե մի երկու բառ իմանանք: թուրքերեն խոսում ե՞ս... ես շատ շատ քիչ գիտեմ: իմիջիայլոց, http://www.armradio.am/lyunse/en/archive.php -ից կարելի ա քաշել այսօրվա ռադիո հաղորդումւ, որտեղ խոսվում էր նաև Համշենի ՎոՎա խմբի մասին: 25.07.08 ֆայլը...

Re: Hamshetsi in Yerevan

PostPosted: 25 Jul 2008, 16:14
by Hayasa
Kevork wrote:շատ լավ... դե տես, ինչ ա լինում :) գյուղ գնալը չեմ կարծում, թե վտանգավոր ա: միայն թե մի երկու բառ իմանանք: թուրքերեն խոսում ե՞ս... ես շատ շատ քիչ գիտեմ:


Ես երևի ավելի քիչ գիտեմ:
:cry:

Re: Hamshetsi in Yerevan

PostPosted: 26 Jul 2008, 13:55
by Kevork
դե մի բան կանենք հա...

կոնկրետ ե՞րբ կիմանաս, թե երբ ես գնում